Title Image

CENTRE GEOLOGIA DE MENORCA

CENTRE GEOLOGIA DE MENORCA

Adaptació de l’espai per al seu nou ús com a exposició permanent de “Paisatge, colors i geologia”.

Des d’un mapa volumètric de s’illa amb mostres geològiques reals, els diferents colors aplicats al paviment mos condueixen a cada part de s’exposició. Disseny dels elements i equipament de nou mobiliari.

Col·laboradors

Dissenya2, XM Equipaments

Especificacions

Ferreries, 2014 - 134m2