Title Image

VIATGES MAGON 2019

VIATGES MAGON 2019

Actualització de sa seu principal d’una xarxa local d’agències de viatges. Es cerca una imatge més propera al client, deixant enrere es caire més tecnològic adoptat en anteriors intervencions.

En base a aquest concepte es dissenyen i instal·len alguns elements per aportar calidesa: paper pintat combinat amb sa imatge corporativa aplicada, enllistonat de llenya per cobrir es parament principal i lluminàries penjants sobre el nou mobiliari dels espais de feina.

Col·laboradors

Dissenya2, XM Equipaments, La Fantasia, Ferreteria Pons Gomila.

Especificacions

Maó, 2019 - 90 m2)