Bernat PETRUS CIUTADELLA

Renovació de botiga en zona industrial, implantant nova imatge corporativa.