DE SENY

Assessorament en disseny de producte, col·laborant amb artesans locals.