BERNAT PETRUS MAÓ

Projecte integral per nau industrial de nova construcció, implantant a la vegada sa renovada imatge corporativa.

El client mos encarrega controlar tots els aspectes estètics de s’edificació sencera. Juntament amb ell es crea un concepte de botiga actual i amb caràcter propi. S’actua sobre façanes, oficines i botiga, es seleccionen productes a exposar, i es dissenya tot el mobiliari i altres elements. Un llarg procés amb un resultat molt enriquidor.

Especificacions
  • Maó, 2019
  • 1.800 m2
Fotografies

Joan Mercadal